Gerrit Zevenberg 1924-1987

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Gerrit Zevenberg

Gerrit Zevenberg werd geboren in 1924 te Groningen. Als oudste zoon in een gewoon arbeidersgezin volgde hij na de lagere school de technische school en ging op jeugdige leeftijd aan het  werk.

Van huis uit werd nauwelijks aandacht geschonken aan kunst en cultuur. Zijn lidmaatschap van de jeugdbeweging AJC bracht hem in contact met de leden van De Ploeg, die wekelijks bij Blauw Borgje zaten te tekenen en schilderen.  Dit inspireerde hem om ook de eerste streken op papier te zetten. Als autodidact startte hij met schilderen. Later kwamen daar de druktechnieken bij en de laatste jaren van zijn leven werd de fotografie zijn grote passie.

Ruim honderd verschillende druksels heeft Gerrit Zevenberg nagelaten. Een veertigtal gedichten zijn van hem verzameld en een enorme hoeveelheid foto’s ligt nog ingepakt   om uitgezocht te worden. het resultaat van zijn laatste 15 jaar intensief leven en verwerken van het leven.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Als kunstenaar zat Gerrit Zevenberg dicht bij de kunststroom ‘De Ploeg’ en het latere Narrenschip waarvan hij lid werd net als Jan van der Zee en Ruurd Elzer. Als bewogen mens was hij nauw betrokken bij zijn medemens en leefde in alles wat hij zag mee. Daardoor vond hij zelf dat hij zich door zijn uitingen op papier als mens te open opstelde. Dat was de reden dat tijdens zijn leven sporadisch een expositie te zien was. Het waren zijn Kinderen en zijn emoties daar kon hij geen afstand van doen. De kunstzinnige waarde van de druksels is van hoog gehalte en te mooi om niet met velen te delen.Een overzichtstentoonstelling  vond plaats in 1997 in het Grafisch Museum te Groningen

 

Wat bewoog Gerrit Zevenberg

Als kind op de lagere school werd hem steeds tijdens de tekenlessen voorgehouden dat hij beter zijn best moest doen. Jij kan wel beter stond in zijn hersenen gegrift. Markant  daarbij is dat hij een havengezicht van Rotterdam in de zesde klas van de lagere school wel een maal of vijf over moest tekenen. Het begin van zijn beeldend vermogen lag in de jeugdbeweging. Snel werd daar een groepje kinderen geinspireerd door graficus Piet van der Meulen. Gerrit Zevenberg was een daarvan. Piet van der Meulen ging met de kinderen veel naar buiten. Op de locatie bij het voormalige Blauw Borgje. Daar waren ook de leden van De Ploeg te vinden en dat werkte inspirerend.

Bij Jan van der Zee op zijn atelierboot, ook genoemd het Narrenschip

Bij Jan van der Zee op zijn atelierboot, ook genoemd het Narrenschip

Dan komt de oorlog, die in wezen een grote stempel op Gerrit Zevenbergs persoonlijkheid heeft gelegd. Veel tekeningen op kleine stukjes papier uit die periode zijn verloren gegaan. Gevormd door de ervaringen wordt na de bevrijding lessen gevolgd aan de Vrije Academie, onder leiding van Alting. later volgde er prive les van Siep van der Berg. Ook werd veelvuldig een bezoek gebracht aan het atelier van jan van der Zee en kwam hij veel bij Ruurd Elzer. In 1949 worden dan ook de eerste tekeningen en schilderijen verkocht een ook de eerste tentoonstelling wordt georganiseerd.

01landschap1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jammer genoeg is er uit deze periode weinig werk overgebleven. Noodzakelijke verkopen van werk om materiaal te kunnen aanschaffen hebben een deel van zijn schilderijen uit het oog doen verdwijnen. Omdat Zevenberg met de kunst zijn brood niet kon verdienen werkte hij daarnaast ook in de reclame  , als ontwerper. Een periode van geld verdienen in die na oorlogse jaren eisen veel van zijn beeldend vermogen. Als etaleur/decorateur verzorgt hij naast talloze etalages, grote tentoonstellingen en beurzen in binnen en buitenland, waarbij zijn papiercreaties internationaal opzien baarden. later ging hij in loondienst bij diverse bazen, waaronder de cosmeticafirma Ingrid Marbert, de Harmonie in Groningen en vele anderen en de laatste jaren was hij werkzaam op een instrumentenfabriek in Roden.

Doordat lichamelijke klachten, voortvloeiend uit wat hij in de oorlog heeft meegemaakt, hem niet langer in staat stelden te blijven werken, richtte hij zich meer en meer op de kunst.

De zestiger jaren met hun op-art en pop-art werkte inspirerend op hem. Toch kon hij in deze stroming niet zijn ware ik vinden. vele experimenten werden uitgevoerd, maar hadden niet die expressie in zich waarnaar hij zocht. Pas in de jaren zeventig komt er enige rust in zijn leven. na een inspannende studie tot vormingswerker breekt de dichtkunst door. In deze periode ontstaan de eerste oorlogsgedichten. Twee jaar later verschijnen er twee gedichten in een bundeltje van Groningse dichters. Zijn omgeving spoort hem aan om alle oorlogsgedichten vrij te geven voor publicatie. Drie jaar lang werkt Zevenberg aan een eigen uitgave van 100 stuks. Een tijdsduur die telkens onderbroken wordt door de behoefte om datgene waar hij mee bezig was groter uit te beelden. Dan blijkt hij niet meer te stuiten in zijn uitingen. Vele indrukken uit zijn jeugd, sferen en onderwerpen worden uitgewerkt en onder de pers doorgehaald. Hoewel hij huiverig stond tegenover dat fenomeen, werden lovende reacties zijn deel. Daarnaast gaat hij fotograferen. Meer en meer worden neo-realistische foto’s gemaakt, waarin de techniek van de druksels wordt verwerkt. Deze werken zijn ook internationaal ingestuurd voor expositie. Hoewel hij zijn druksels niet naar buiten wil brengen, is zijn fotografie een geliefd object om mee te exposeren.

portrettekening